slide_1_intecs

CNFIS-FDI-2016-0121

CNFIS-FDI-2017-0056

_67a0011
slide4_intecs_home1
slide5_intecs_home

PROFILUL INSTITUŢIEI

Denumire instituţie: Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Cod de înregistrare fiscală: 4322831

Adresa instituţiei: str. Nicolae Iorga Nr. 1, 540088 Tîrgu Mureş

REPREZENTANTUL LEGAL

Nume şi prenume: Prof.dr. Enăchescu Călin

Funcţie: Rector

E-mail: ecalin@upm.ro

COORDONATOR PROIECT

Nume şi prenume: Prof.dr.ing.habil Moldovan Liviu

Funcţie: Prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale

E-mail: liviu.moldovan@ing.upm.ro

Internaţionalizarea educaţiei şi a cercetării ştiinţifice la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (INTECS)

Domeniul 2: Internaţionalizarea învăţământului superior din România

Durata proiectului: 6 luni

Obiectivele proiectului

Obiectivul General al proiectului este de a contribui la creşterea calităţii şi a dimensiunii internaţionale a învăţământului şi cercetării ştiinţifice în UPM, în contextul European al Procesului Bologna, prin îmbunătăţirea abordării strategice, în concordanţă cu prevederile Legii nr 1/2011 a Educaţiei Naţionale (LEN).

Pe termen lung, proiectul va duce la o mai bună adaptare a învăţământului superior oferit de UPM la cerinţele de internaţionale şi la creşterea accesului studenţilor internaţionali la programele oferite de UPM, o mai bună vizibilitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

 • Obiectivul Specific 1:

  Internaţionalizarea universităţii şi promovarea unei culturi a internaţionalizării în cadrul universităţii (L1-L3);

 • Obiectivul Specific 2:

  Creşterea relevanţei educaţiei oferite de UPM pe piaţa internaţională şi în societatea bazată pe cunoaştere (L2-L4);

 • Obiectivul Specific 3:

  Obiectivul Specific 3: Dezvoltarea învăţământului internaţional la UPM (L3-L6);

 • Obiectiv Specific 4:

  Creşterea vizibilităţii internaţionale a UPM în cercetarea ştiinţifică (L2-L6);

 • Obiectiv Specific 5:

  Consolidarea bunei cooperări dintre universitate şi părţile interesate de pe plan local, care funcţionează într-un context din ce în ce mai european: partenerii industriali internaţionali (L3-L6);

Justificarea necesităţii implementării proiectului

UPM se confruntă cu o scădere a numărului de studenţi naţionali şi este în căutarea de studenţi internaţionali în vederea stopării descreşterii numărului total de studenţi înmatriculaţi.

Numărul studenţilor Erasmus este în creştere, însă acestora nu le sunt oferite programe de studii cu predare în limba engleză.

Cadrele didactice necesită pregătire şi atestare pentru predare în limba engleză.

Regiunea Centru, industria şi dezvoltarea sa funcţionează într-un context din ce în ce mai european, iar curricula trebuie adaptată la realităţile economice.

UPM a identificat nevoia de a dezvolta relaţii internaţionale foarte active în spaţiul academic didactic şi de cercetare ştiinţifică, orientate pe principii de strategii comune cu partenerii şi evaluate prin prisma eficacităţii şi eficienţei relaţiilor stabilite, ca suport al dezvoltării instituţionale, a asigurării sustenabilităţii financiare.

În acest context UPM a identificat nevoia extinderii activităţilor sale de internaţionalizare, colectarea exemplelor de bune practici, alinierea la tendinţele de internaţionalizare în educaţie şi cercetarea ştiinţifică, în principal prin elaborarea şi autorizarea de programe de studii în limba engleză, identificarea studenţilor străini interesaţi să studieze în România, integrarea în reţelele internaţionale de cercetare, creşterea vizibilităţii în plan internaţional, toate acestea fiind posibile cu suportul financiar al CNFIS în cadrul prezentului proiect

Coordonator proiect


<p align="center">prof.univ.dr.ing.habil Liviu MOLDOVAN</p>
<p>

prof.univ.dr.ing.habil Liviu MOLDOVAN

Prorector științific